ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 KDE SA VYRÁBA PRO-AQUA?

Čistič zduchu PRO-AQUA je vyrábaný a distribuovaný nemeckou firmou Pro-Aqua International GmbH. Výrobný a montážny závod sa nachádza v nemeckom meste Suhl, odkiaľ sa v súčasnosti dodáva do 40 krajín sveta.

 AKÁ JE ŽIVOTNOSŤ PRO-AQUA?

Životnosť čističa vzduchu je z veľkej miery závislá na spôsobe zaobchádzania. Pri korektnom dodržaní návodu na obsluhu je separátorový systém predurčený k dlhoročnému využívaniu – 15 a viac rokov, čo potrvrdzuje už aj naša doterajšia prax.

 AKÁ JE ZÁRUČNÁ DOBA PRO-AQUA?

PRO-AQUA Slovensko poskytuje záručnú dobu na všetky komponenty v rovnakej dĺžke - 3 roky s možnosťou predĺženia o ďalšie 2 roky po zrealizovaní kompletného servisu zariadenia.

 AKO FUNGUJE SERVIS PRO-AQUA?

Z dôvodu zabezpečenia kvality a serióznosti servisných služieb technickú pomoc a podporu zabezpečujeme centrálne v Bratislave. Servisná zákazka je riešená do 24 hodín od jej prevzatia.

 AKO PRACUJE SEPARÁTOR PRO-AQUA?

Separátor pomocou vysokej rýchlosti rotácie (pri čistení vzduchu 13 500 ot./min, pri vysávaní prachu až 26 300 ot/min.) vytvára veľkú odstredivú silu, ktorá zaručuje, že všetky nečistoty budú „vtlačené“ do vody v nádobe. Odstredivá sila je potrebná na dôkladné zmiešanie prachového vzduchu s vodou. „Mokrý prach” už nemôže lietať, prach zostáva vo vode a z čističa vzduchu vychádza takmer na 100 % čistý vzduch pri použití v priestoroch bytového typu.

 AKÁ VODA SA DÁVA DO NÁDOBY PRO-AQUA?

Do nádoby čističa vzduchu PRO-AQUA sa dáva bežná studená pitná alebo užitková voda (studničná, dažďová). Pre dosiahnutie vyššej zmáčavosti nečistôt vo vode stačí do vody pridať niekoľko kvapiek nepenivého detergentu, ktorý ju vhodne upraví. Pre zvýšenie chladivého efektu v priestore je možné do nádoby s vodou pridať ľadovú drť, ľadová voda v nádobe pracujúceho čističa vzduchu PRO-AQUA dokáže znížiť teplotu vzduchu v miestnosti.

 AKO SA IONIZUJE VZDUCH V ČISTIČI VZDUCHU PRO-AQUA?

Príčinou vzniku iónov je pôsobenie veľkej energie na molekuly. Jedným zo spôsobov ich vzniku je vzájomné narážanie molekúl vody napr. vo vodopádoch alebo pri vlnobití. Okolitý vzduch nadobúda záporne nabité častice na základe fenoménu, ktorý sa nazýva Lenardov efekt. Podobný tzv. vodopádový efekt vzniká pomocou rýchlorotujúceho separátora trieštením vody v nádobe PRO-AQUA. Zápornými iónmi nabitý vzduch je vyfukovaný z čističa vzduchu do ovzdušia.
Dnešné domácnosti a pracoviská sú často vybavené špičkovými technickými zariadeniami, ktoré sú zodpovedné za zvýšenú koncentráciu kladných iónov. Nadbytok takýchto častíc v ovzduší je zodpovedný za tie dni, kedy nie sme celkom vo forme a necítime sa dobre, hoci nie sme chorí. Naopak pri dostatočnom množstve záporných iónov v ovzduší sa človek cíti dobre, je čulý a má dobrú náladu. Ionizovaný vzduch ukľudňuje nervový systém a pomáha aj pri strese. Nadbytok záporných iónov pomáha tiež redukovať rozvoj mikroorganizmov, urýchľuje hojenie rán a priebeh chorôb.
Dýchanie čistého vzduchu nabitého zápornými iónmi sa stáva dôležitým krokom ku starostlivosti o zdravie.

 JE MOŽNÉ POMOCOU PRO-AQUA PREVOŇAŤ A DEZINFIKOVAŤ VZDUCH?

Separátorová technológia umožňuje pridaním niekoľkých kvapiek prírodných vonných olejov alebo dezinfekcie (z produkcie PRO-AQUA) do vody v nádobe navodiť príjemne voňajúce prostredie, pričom okrem príjemnej arómy má užívateľ cez inhalácie možnosť využiť kladný vplyv vonných prírodných látok na svoje zdravie. Vonné látky sa dajú v priebehu práce rôzne meniť bez toho, aby sa premiešali.

 JE PRAVDA, ŽE PRO-AQUA FUNGUJE AKO PREVENCIA PROTI OCHORENIAM?

Áno, je to pravda. Čistič vzduchu PRO-AQUA získal certifikát VERTRAUENSSIEGEL (pečať dôvery) pod číslom 868-1310 ako zdraviu prospešné zariadenie, ktorému predchádzalo skúmanie tímu lekárov z Centra pre preventívnu medicínu v Baad Kissingene v Nemecku z hľadiska pozitívneho dopadu jeho použitia na zdravie človeka.

 AKO ČISTIČ VZDUCHU PRO-AQUA LIKVIDUJE ROZTOČE?

Redukcia a likvidácia roztočov v našom interiéri je jedným z významných krokov zdravotnej prevencie. PRO-AQUA redukuje prachové roztoče a oddstraňuje ich alergizujúce výkaly využitím odstredivej sily rýchlorotujúceho separátora, ktorý zabezpečí ich dôkladné zmáčanie vo vode v nádobe čističa, s ktorou po jej vyliatí nenávratne opúšťajú naše prostredie. Pri lôžkovinách, matracoch, plyšových hračkách, ovčích rúnach, kožušinách využívame vákuovacie vaky. Dôsledkom fyzikálneho pôsobenia 4 – 5 minút trvajúceho vákua na živé organizmy je ich poškodenie alebo usmrtenie, čo výrazne zredukuje množstvo živých mikroorganizmov, ako príčiny produkcie alergénov. Týmto docielime výrazné zníženie koncentrácie alergénnych látok v danom prostredí.

 JE PRO-AQUA VHODNÁ PRE ALERGIKOV A ASTMATIKOV?

Čistič vzduchu PRO-AQUA je vhodný nielen pre alergikov a astmatikov, ale pre pre všetkých, či zdravých, či chorých, ktorí preferujú zdravé a čisté prostredie. Výborne pomáha a šetrí zdravie najmä malým deťom. Je známe, že najväčšia koncentrácia škodlivých prachových častíc je do výšky 1 metra nad podlahou. Pravidelným použitím PRO-AQUA sa zníži množstvo škodlivých častíc v priestore až o 80 %. Alergici vnímaví na peľ v problémovom období môžu mať k dispozícii čistý vzduch aj bez vetrania. Astmatici ocenia možnosť pri čističi vzduchu inhalovať po pridaní liečivých rastlinných extraktov do vody v nádobe.

 AKÝ JE ROZDIEL MEDZI PRO-AQUA A VODNÝM VYSÁVAČOM BEZ
   SEPARÁTORA?

Skúste si predstaviť ako sa chová lopatka prachu vhodená do vedra s vodou. Trvá to nejakú chvíľu než sa prach zmáča tak, aby bol celý vo vode. Podobný proces prebieha u bežných vodných vysávačov. Veľké bubliny s prachom u vodných vysávačov bez rotačného separátora, ktoré prebublajú cez vodu, sú stále plné prachu, ktorý sa ešte nestihol zmáčať. Tento prach pokračuje do filtrov, ktoré sú vo vlhkom prostredí, a preto sa zanášajú omnoho skôr ako u bežných „suchých” vysávačov. Na rozdiel od „suchých” vysávačov vodné vysávače kontaminujú nebezpečnými navlhčenými prachovými časticami vyfukovaný vzduch. Väčšie nebezpečie je v tom, že vlhký prach z vlhkých filtrov sa usadzuje v labyrinte výfuku vysávača a postupne je vyfukovaný do bytu. Vlhký prach s ďalšími nebezpečnými časticami je najlepšou živnou pôdou pre množenie baktérií a plesní. Z hľadiska ošetrovania je každému jasné, že mokré a špinavé filtre sa musia následne oprať alebo vymeniť, čo je prevádzkovo náročné na čas aj financie. Vodné vysávače okrem filtrov, na ktorých držia spotrebiteľa v závislosti, potrebujú k bežnej prevádzke aj vyšší elektrický príkon a výrazne sa u nich znižuje čistiaca schopnosť priamo úmerne so zanesením filtrov.

 AKO JE MOŽNÉ, ŽE PRO-AQUA PRACUJE S TAK NÍZKOU SPOTREBOU
   ELEKTRINY A PRITOM JE TAK VÝKONNÁ?

Využitie bezfiltrovej separátorovej technológie a neexistencia mechanických filtrov, ktoré tvoria prekážku pre výkonnosť vysávania dáva predpoklad pre „menej odporovú” prevádzku čističa vzduchu PRO-AQUA. Žiadne filtre a minimálny odpor vzduchu - preto stačí menší príkon na zabezpečenie optimálneho výkonu. Výkonnosť PRO-AQUA je umocnená použitím príslušentva s rotačnými valcami so špirálovitými metličkami, ktoré umožňujú účinné hĺbkové vyčistenie kobercov, čalúnenia a matracov.

 AKO JE MOŽNÉ PRO-AQUA PRED ZAKÚPENÍM LEPŠIE SPOZNAŤ?

Pre lepšie spoznanie čističa vzduchu PRO-AQUA si vyžiadajte jeho nezáväzné a bezplatné vyskúšanie vo svojich podmienkach. Spôsob a čas závisí na vzájomnej dohode medzi záujemcom a odborným zástupcom PRO-AQUA.Chcem viac informácií