O MATERSKEJ SPOLOČNOSTI PRO-AQUA

O SPOLOČNOSTI

Vlastníci firmy PRO-AQUA Jürgen Wehner a Gerhard Meier pracujú od roku 1992 v distribúcii čistiacich systémov s vodnými filtrami. V roku 1997 vyvinuli vlastný inovatívny produkt PRO-AQUA.

Dnes je PRO-AQUA INTERNATIONAL GmbH nadnárodnou spoločnosťou, pôsobí vo viac ako 40 krajinách sveta. Kompletné riadenie vnútroštátnej a medzinárodnej distribúcie je riadené správou v nemeckom Ansbachu.

Čistiaci systém PRO-AQUA je registrovaný v Nemeckom patentovom úrade, schválený rôznymi skúšobňami a je držiteľom KEMA certifikátu.Chcem viac informácií