Ako správne používať elektrický klepáč

Ako správne používať elektrický klepáč

 1. Veľký elektrický klepáč je určený na hĺbkové čistenie kobercov resp. matracov a sedačiek od prachových mikročastíc. Špirálovitý rotačný valec vytvára vibrácie, pomocou ktorých vyberiete prach a alergény z hĺbky 5-10 cm podľa druhu materiálu, z ktorého je čistený predmet vyrobený.

  Zostavený elektrický klepáč

 2. Elektrický klepáč nie je určený na čistenie veľkých nečistôt nachádzajúcich sa na povrchu čisteného materiálu (papier, šnúry, nite...). Po povysávaní nití resp. vlasov je potrebné špirálovitý rotačný valec očistiť od namotaného materiálu jeho prestrihnutím a povysávaním alebo jednoduchým vytiahnutím z valca. Inak môže množstvo takejto nečistoty zaťažovať motorček a znižovať tak čistiaci efekt klepáča. Vynikajúci výsledok ponúka klepáč pri čistení povrchov znečistených chĺpkami a srsťou domácich maznáčikov - psov a mačiek.
 3. V prípade povysávania veľkej prekážky (strapce z koberca, ponožka, hračka...) rotačný valec prestane rotovať a na elektrickom klepáči sa rozsvieti kontrolné červené svetielko (v prípade, že je všetko v poriadku, svieti zelená kontrolka). Tepelná poistka vypne motorček. Týmto ho chráni pred poškodením. Prístroj treba vypnúť hlavným vypínačom (resp. vypínačom na rukoväti hadice). Po pár sekundách, po vychladnutí tepelnej poistky, sa prístroj môže opäť spustiť a uviesť do prevádzky.
 4. Skrátením elektrickej trubice pri odložení elektrického klepáča počas vysávania zabezpečíte jeho väčšiu stabilitu proti prevráteniu. Rukoväť elektrohadice tak zostane vždy v pohotovostnej polohe pri vašich rukách.
 5. Nikdy neotáčajte elektrický klepáč okolo trubice o viac ako 180°. Násilným pretlačením dvoch krajných polôh sa prerušia elektrokontakty a elektrický klepáč prestane fungovať.
 6. Nikdy neuvoľňujte trubicu z kĺba elektrického klepáča násilím (pri odkladacej polohe je trubica postavená kolmo na klepáč). Na uvoľnenie trubice do pracovnej polohy slúži pedál umiestnený po oboch stranách otočného kĺba. Pedál treba nohou stlačiť, trubica sa potom ľahko z kĺba uvoľní do pracovnej polohy.
 7. Pre ľahšiu manipuláciu s klepáčom si ho nechajte poskladaný vždy v pohotovostnej polohe.
 8. Neskladujte elektrický klepáč v exteriéri (napr. v zime na balkóne...), ale vždy len v interiéri, najlepšie pri izbovej teplote.
 9. Nikdy nevysávajte s elektrickým klepáčom vodu ani mokré materiály.
 10. Koberce s veľmi vysokým vlasom nie je vhodné vyklepávať. Vysoký vlas značne zbrzďuje rotáciu valca a zaťažuje motorček. Ak je možné koberec obrátiť, vyklepte ho na obrátenej strane. Nečistota sa dostane tak na zem a na konce vysokého vlasu, odkiaľ ju ľahko povysávate pomocou veľkého resp. malého nástavca.

Ozdravte si svoju domácnosť

Chcem viac informácií