Podmienky zverejnenia a ochrana osobných údajov PRO-AQUA

vodný vysávač, vodný vysavač rainbow cena, vodný vysavac hyla cena, vodny vysavac vivenso cena, vodny vysavac karcher, vodny vysavac so separatorom, vodný vysavač zepter cleansy, bezsáčkový vodný vysávač, najlepšie vysávače

Sledujte nás: Facebook

Podmienky zverejnenia

Z osobných údajov osoby poskytnutých spoločnosti cestou formulára na webovej stránke spoločnosti alebo emailom alebo písomne je možné zverejniť na webovej stránke spoločnosti iba krstné meno a iniciálu priezviska osoby. Iné údaje ako priezvisko, telefónne číslo alebo emailovú adresu je možné zverejniť len po predchádzajúcom súhlase príslušnej osoby vyjadrenej písomne alebo kliknutím na zodpovedajúci prvok webového formuláru.

Názory obsahujúce vulgárny, sexuálny, politicky motivovaný, reklamný alebo iný nevhodný obsah nebudú zverejnené.

Zaslaný názor podlieha jazykovej úprave v súlade so Zákonom NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

V prípade, že zaslaný názor presahuje 500 znakov (vrátane medzier a interpunkčných znamienok), spoločnosť má právo zverejniť len časť názoru v primeranom rozsahu. Spoločnosť sa zaväzuje, že pri jazykových úpravách a prípadnom skrátení zaslaného názoru nebude meniť celkový zmysel zaslaného názoru.

Na zverejnenie zaslaného názoru nie je právny nárok. Autor názoru si nemôže vynucovať zverejnenie ani právnou cestou.

Zaslaný názor inou osobou nie je názorom spoločnosti ani po jeho zverejnení na webovej stránke spoločnosti a spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za tento názor.

Spoločnosť nenesie v žiadnom prípade žiadnu zodpovednosť ani vinu za škody a újmy, ktoré vznikli alebo by mohli vzniknúť alebo sa dá predpokladať, že by mohli vzniknúť, na základe zverejnenia názoru inej osoby na svojej webovej stránke.

Spoločnosť má právo ktorýkoľvek zaslaný názor použiť pri propagácii spoločnosti a produktov, ktoré predáva a servisuje nielen na svojej webovej stránke, ale vo svojich propagačných materiáloch a pri propagačných akciách, a to bezplatne.

Každá osoba, ktorá poskytne svoj názor spoločnosti týmto vyhlasuje, že tak robí bez skrytých alebo vedľajších úmyslov a bez nároku na honorár alebo inú peňažnú alebo nepeňažnú odmenu teraz aj v budúcnosti.

Späť (zavrieť)